A Kaszinót Reiss Zoltán 1907 körül tervezte, melyet 1908-ban már mint megépítettet említett a Bács-Bodrogh vármegye története című munka. A középrizalitos pártázatos épület architektúrájában talán a műépítész legsikerültebb kanizsai munkája. Az egyemeletes épület stílusa szecessziós. Bár mentes a túldíszítettségtől, mégis az építész legdíszesebb kanizsai műve. A Kaszinó homlokzata három részre tagolódik. A sátortetővel koronázott hangsúlyos középrizalitot két vaskos oszlop foglalja keretbe, melyet indás, kibomló hajú női fejek díszítenek. A pülasztervégződéseken található leányfejek csodálatos szecessziós vonalvezetése azonban nem más, mint az architektúra múzsája előtti tisztelgés. A hajlított ívűoromzat alatt a takarékpénztár szimbóluma, a kaptár jelenik meg. Az alatta lévőablakot dúsan burjánzó indák és virágok díszítik együtt a kaptár 28 felé igyekvő angyali méhekkel. A féloszlopok lábazatánál egy-egy növényi indából font koszorút találni. Az épület földszintjét, ahol a Törtely-testvérek jól menő divatáruháza is volt, erős vízszintes stráfozás hangsúlyozza. Az épület és nagykapuja a visszafogott díszítettség szép példája.