A régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy az ún. Tiszaparton, a mai Halász tér környékén már a bronzkorban létezett település. Az emberi lakhely kialakulását a Tisza közelsége és gazdagsága, az átkelőhely tette indokolttá, illetve az északi-déli, nyugati utak kereszteződése.  A rómaiak idejében, a népvándorlás korában egy őrhely állhatott ezen a magaslaton, illetve egy erődítmény, földvár, amely a Kanizsa-patak torkolatát is őrizte, vagyis a későbbi Körösét.  A község napján az önkormányzat és vendégei minden évben koszorút helyeznek el a Halász téren annál az emléktáblánál, mely Magyarkanizsa eredetét jelzi. Az emlékmű egy bronzlemez borítású oszlop, rajta egy bronz tábla három nyelvú - latin, szerb és magyar - fölirattal:
"1093-1993
Ibi incipiabat Cnesa
Tu je početak Kanjiže
Itt kezdődött Kanizsa"
Az emlékművön látható Marsigli "FUDVAR" térképe domborított formában. A "fudvar" jelentésed: földvár..
"A zentai csata idején Marsigli osztrák térképész tábornok is bejárta a környéket, és elkészítette Földvár térképét, amelynek másolata a Halász-téri emléktáblán is látható."